200px-Flag_of_WHO

WHO prognozuje wzrost zachorowań na nowotwory

Według prognoz Światowej Organizacji Zdrowia w 2030 roku w 180 krajach objętych prognozowaniem, na choroby nowotworowe zapadnie około 22,2 miliona osób. Jako dane porównawcze przywołano rok 2008, w którym chorobę tą leczono u 12,7 mln pacjentów,

Prognoza World Health Organization opublikowana została w ostatnim numerze pisma medycznego „Lancet Onkology”. Specjaliści organizacji przewidują, że do największego wzrostu zachorowalności dojdzie w krajach rozwijających się. Wskaźnik ten ma wzrosnąć w tym wypadku aż o 90 procent. W naszym kraju w roku 2025 częstotliwość rozpoznawania chorób nowotworowych wzrośnie o około 40 procent. Według prognoz Krajowego Rejestru Nowotworów w tym roku choroby nowotworowe będą wykryte u około 180 tysięcy pacjentów

Przyczyny wzrostu ilości zachorowań

Jako najważniejsze powodu wskazane zostały procesy starzenia się społeczeństw, dalszy wzrost ilości ludności a także niezdrowy, i niezgodny z naturą i potrzebami organizmu człowieka tryb życia. W państwach rozwijających się występuje obecnie najwyższy odsetek ludzi regularnie korzystających z używek (palenie papierosów, spożycie alkoholu).

W krajach należących do grupy bogatszych państw – do tej grupy zalicza się Polskę – najwięcej przypadków chorób nowotworowych obserwuje się w obrębie płuc, jelita grubego – u obu płci – a także w przypadku mężczyzn – w obrębie prostaty, a kobiet – piersi. W krajach należących do grupy państw biedniejszych i rozwijających się najczęściej rozpoznawany jest rak krtani, żołądka oraz wątroby.

Rozwój medycyny a choroby nowotworowe

Faktem na który należy zwrócić uwagę jest coraz wyższa skuteczność medycyny w zwalczaniu chorób nowotworowych. W USA u ponad 60-ciu procent cierpiących na choroby nowotworowe udaje się uzyskać tzw. pięcioletnie przeżycie, W naszym kraju niestety statystyki nie dają obecnie aż tak dobrych rokowań dla chorych – okres pięcioletniego przeżycia uzyskuje obecnie około 40 procent chorych. Należy jednak tu zwrócić uwagę na fakt, iż zaledwie 15 lat temu dane statystyczne stwierdzały taki okres przeżycia jedynie u 25-30% leczonych pacjentów.

Według Prof. Tadeusz Pieńkowskiego, szefującego klinice onkologicznej Europejskiego Centrum Zdrowia w Otwocku w Polsce relatywnie najlepsze osiągnięcia notuje się w walce z chorobą nowotworową piersi u kobiet. W tej grupie pięcioletnie przeżycie uzyskuje się aż u 75% pacjentek, z których wiele przeżywa ponad 20 lat od momentu wykrycia choroby.

[na podstawie depesz prasowych PAP / portali medycznych]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


*